Debat: Verplaatsing ambulancepost Zuidbroek

In de Begrotingsraad van 8 november haalde burgemeester Bouvy- Koene de verplaatsing van de ambulancepost in Zuidbroek aan nadat de SGP in haar betoog opmerkingen maakte over deze verplaatsing.

Eerder heeft Leefbaar Krimpenerwaard al vragen gesteld over de verplaatsing van deze ambulancepost. Deze vragen zijn inclusief de beantwoording van het college te vinden onder de video.