Leefbaar wil onderzoek naar vermeende fraude zaak!

Leefbaar wil onderzoek naar vermeende fraude zaak!

Leefbaar Krimpenerwaard wil een dat het college alsnog besluit om een artike12 procedure te starten!

Leefbaar Krimpenerwaard had de volgende bijdrage in de raadsvergadering van 31 januari 2023 :

Onderwerp: sepot aangifte gemeente Vlist & waarheidsvinding voor de inwoners.

In deze uiterst gevoelige zaak wil Leefbaar Krimpenerwaard maar een ding: op constructieve wijze zonder met modder te smijten een positieve bijdrage leveren aan de waarheidsvinding. De inwoners van de gemeente Krimpenerwaard hebben er recht op om te weten wat er zich destijds in de gemeente Vlist aan onverkwikkelijke zaken heeft afgespeeld.

Leefbaar vindt dat veel onduidelijk is gebleven omdat niet iedereen die bij de zaak betrokken is geweest een verklaring heeft afgelegd. Als eerste wil ik benoemen de voormalig waarnemend burgemeester die geweigerd heeft aan het onderzoek van Strated Consulting mee te werken.

Leefbaar vindt dat een slechte zaak want niemand, ook de burgemeester niet, staat boven de wet en moet dus desgevraagd aan een strafrechtelijk onderzoek meewerken, zeker als een van de mede verdachten heeft verklaard dat zij een doorslaggevende rol had in de gehele besluitvorming over het versneld uitgeven van financiele middelen.

Maar ook de toenmalige wethouders en fractievoorzitters die nog niet gehoord zijn, zouden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de waarheidsvinding zodat de daders alsnog opgespoord en berecht kunnen worden door een onafhankelijke rechtbank.

Leefbaar wil in het belang van de inwoners dat de onderste steen in deze zaak boven moet komen. Helaas heeft het OM het strafrechtelijk onderzoek beeindigd omdat er kort gezegd te weinig bewijs is. Uw college heeft via een RIB de raad laten weten zich neer te leggen bij het oordeel van de officier van justitie.

Dat vindt Leefbaar te kort door de bocht, zeker nu het hier gaat om een mega fraude kwestie die vermoedelijk in de miljoenen beloopt. Het OM had op zijn minst op het moment dat het particuliere onderzoek van Strated Consulting vastliep omdat een aantal personen waaronder de oud waarnemend burgemeester geen verklaring wilden afleggen, moeten ingrijpen en het hele onderzoek moeten overnemen.

Het OM heeft oneindig veel meer middelen en mogelijkheden om bijvoorbeeld weigerachtige getuigen via een rechter commissaris alsnog aan het praten te krijgen en de waarheid boven water te krijgen.

Daarom is het van belang dat het college terugkomt op haar eerdere beslissing en alsnog bij het Hof in Den Haag via een artikel 12 procedure het OM te dwingen het strafrechtelijk onderzoek te hervatten en af te ronden en daarna de zaak voor de rechter te brengen zodat de daders, die nog steeds op vrije voeten lopen, alsnog kunnen worden bestraft en ook worden veroordeeld om de schade aan de gemeente Krimpenerwaard te vergoeden.

Tot slot het dictum van de motie:

Roept het college op

Om alsnog zo spoedig mogelijk over te gaan tot het aanhangig maken van een procedure op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering.

En gaat over tot de orde van de dag

Hieronder is de volledige motie te lezen!