Statement Oppositiepartijen

Statement Oppositiepartijen

Afgelopen woensdag (28 september 19:00) heeft het college van de gemeente Krimpenerwaard haar concept-collegewerkprogramma gepresenteerd aan de raad in een buiten BOB bijeenkomst. De raad werd in een uitnodiging gevraagd om input te leveren.

Echter kregen wij op het laatste moment na veel inspanning de stukken van het college ( Dinsdag 27 september 20:00) het concept- collegewerkprogramma van 72 pagina’s zouden wij als raadsleden dus binnen 23 uur moeten doorlezen en dan ook nog inhoudelijk op moeten reageren. Dat is niet te toen vonden de oppositiepartijen. Daarom heeft de oppositie onderstaande statement uitgesproken tegenover het college:

Statement Oppositiepartijen. 

Vanavond zijn we bij een bijeenkomst belegd door het college om te spreken over de uitwerking van het coalitieakkoord in een collegewerkprogramma. Wij zijn nieuwsgierig, maar zeer teleurgesteld dat we slecht na zeer sterk aandringen -laatst in het presidium richting de burgemeester afgelopen maandag – een notitie kregen. 72 pagina’s lang; gisterenavond ontvangen. Wij krijgen vanavond een toelichting en ons wordt input gevraagd. Maar: met zo’n stuk, aangeleverd op zo’n laat tijdstip is dat voor de meesten van ons niet mogelijk. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat u eigenlijk niet zit te wachten op onze input. Worden wij serieus genomen? 

We hebben als partijen een tweede punt van zorg. 

Op welke manier denkt het college richting de begrotingsraad de input van de raad te gaan verwerken? Hoe vindt prioritering plaats, zowel in geld als capaciteit? (De uitvoeringspraktijk is nu al op onderdelen anders dan in het document staat….. Volgende week ontvangen wij de concept-stukken – welke ruimte zit daar nog in de opmaat naar 1 november? En na 1 november richting 15 november- de deadline voor de begroting bij de provincie? 

Onze verwachtingen waren hoog gespannen – u heeft sinds 7 juni aan de uitwerking kunnen werken. Wat wij nu lezen is ook inhoudelijk teleurstellend. U zou kunnen zeggen dat dat expres is, u wilt ons ruimte geven. Dat klinkt goed, maar dat vraagt gedegen voorbereiding en uitwerking. Werkendeweg samen aan de slag. Wat ons betreft beginnen we met het woondossier – als vingeroefening- kaderstellend! Wij maken graag afspraken daarover, bij voorkeur al vanavond.

einde statement.

De oppositie zag een bijeenkomst niet zitten als je niet goed inhoudelijk de dialoog aan kan gaan. Daarop heeft het college besloten om de raad meer tijd te geven en uiterlijk maandag 3 oktober met onze input te komen, En dat zullen wij als Leefbaar doen ook!