Reactie Begroting: “Kan niet, bestaat niet”! (Pim Fortuyn, 1998)

Reactie Begroting: “Kan niet, bestaat niet”! (Pim Fortuyn, 1998)

Een sluitende begroting, het wordt de komende jaren een steeds grotere uitdaging. Daar maken we ons grote zorgen over. We willen niet bezuinigen op de vaste lasten van onze inwoners. Meer dan ooit budgetten bewaken, overschrijdingen voorkomen en scherpe keuzes maken. Een financiële buffer is belangrijk. Denk aan de stijgende kosten voor Sociaal Domein en nieuwbouwprojecten.

Onze inwoners voelen zich steeds minder gehoord. Dat moet en kan anders. Niet alleen in de raadzaal werken maar met onze foodtruck langs de 12 kernen. Wensen ophalen. Waar moet uw geld wel of niet naartoe. We leggen uit wat we bedoelen en doen wat we zeggen. En mistanden aan de kaak stellen: “Mist uit de Vlist”, “Jeugd uit de Zorgen” en “de BOA ook op Zondag”.

We moeten zorgen dat onze kinderen hier ook kunnen blijven wonen: In iedere kern straatje erbij en in de tussentijd inzetten op (tijdelijke) huisvesting voor eigen inwoners, zoals de woonunits, tiny houses en splitsen van boerderijen. We hebben hier regelvegers nodig in plaats van regelgevers. Proactief handelen en regie in eigen hand. Morgen nog van woonvisie naar uitvoeringsagenda met inhaalslag voor sociale huur en betaalbare koopwoningen.

Wij hechten veel waarde aan krachtige kernen waar de leefbaarheid goed is, waar iedereen zich thuis voelt en waar inwoners initiatieven nemen om hun leefomgeving nog fijner te maken. Iedere kern krijgt dezelfde aandacht en investeringen worden gelijk verdeeld.

Wij staan voor veilig wonen, werken en leven voor onze inwoners, aandacht voor ondermijning, beter openbaar vervoer, servicepunten in de kernen, aanpak van armoede en vroeg-signalering bij schulden, aandacht voor eenzaamheid en mantelzorg en een duurzame gemeente.

secretariaat@leefbaarkrimpenerwaard.nl