Raadsvragen Opvang Nidos Lekkerkerk

Raadsvragen Opvang Nidos Lekkerkerk

Toelichting bij en doel van de vragen:
Op 29 februari was er een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden van de nieuwe
opvanglocatie van 14 jongeren met verblijfsstatus in Lekkerkerk.


De meeste zorgen die werden geuit betroffen de veiligheid van onze inwoners. De communicatie was
ook een belangrijk punt en met name het gebrek aan communicatie van de zijde van de gemeente. De
wethouder heeft de vragen keurig beantwoord.


Wij begrepen dat het gaat om 14 jongens in de leeftijd van 17 en 18 jaar met een verblijfsstatus. Deze
jongens willen net als onze kinderen, als ze volwassen zijn, een eigen plek.
Vragen:


Met betrekking tot de communicatie:

 1. Kunt u zich voorstellen dat de komst van vluchtelingen en statushouders naar onze gemeente
  heel gevoelig ligt en dat daarom goede communicatie van eminent belang is?
 2. Welke stappen gaat het college zetten om de communicatie met inwoners over deze en
  vergelijkbare situaties in de toekomst beter te laten verlopen?

  Met betrekking tot woonruimte
 3. Wat is de gang van zaken wanneer deze jongens een plek moeten krijgen op de wachtlijst
  voor een sociale huurwoning?
 4. Het kan best een aantal jaren duren voordat er woonruimte beschikbaar komt voor deze
  jongeren. Blijven ze dan gehuisvest in het huis van Nidos?