Praat met de Raad

Praat met de Raad

Heeft u een idee waar de gemeente beter van wordt of mening over de plannen waarmee de gemeente Krimpenerwaard bezig is? Kom dan langs op donderdag 8 juni!

De leden van de gemeenteraad willen graag met inwoners van de gemeente Krimpenerwaard spreken over wat zij voor de komende jaren belangrijk vinden. U bent van harte welkom om op donderdagavond 8 juni uw inbreng te komen vertellen aan de raadsleden.


U kunt op deze avond tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen in de hal van het gemeentekantoor Lekkerkerk (Burgemeester van der Willigenstraat 58/ 2941 ES). Alle politieke partijen in de gemeenteraad zijn aanwezig.
U kunt ook een schriftelijke inbreng sturen voor 8 juni naar griffie@krimpenerwaard.nl of per post aan Gemeente Krimpenerwaard, t.a.v. de griffie, Burgemeester van der Willigenstraat 58, 2941 ES Lekkerkerk.

Kadernota 2024


Als de politieke partijen iets zien in uw idee of suggestie dan nemen ze die mee in hun voorbereiding op de behandeling van de Kadernota 2024. In de Kadernota worden de randvoorwaarden voor het beleid en de plannen voor het komende jaar vastgelegd. Bij de behandeling van de begroting later in het jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid.
Op 21 juni staat de Kadernota op de agenda van de commissievergadering. Dinsdagavond 4 juli besluit de raad over het vaststellen van de nota in de raadsvergadering