Bijdrage raad: Duurzame opvang vluchtelingen in regio Hollands-Midden

Bijdrage raad: Duurzame opvang vluchtelingen in regio Hollands-Midden

Annette Kouwenberg – van Herk had in de raadsvergadering van 18 april 2023 de volgende bijdrage:

De fractie van Leefbaar maakt zich ernstige zorgen om de vele aantal asielzoekers die we nu al opvangen in AZC’s in Nederland maar ook nog de hele grote aantallen voor de komende jaren.

Nederland heeft zelf nu al veel problemen met de opvang en er gaan in de media berichten dat er van de zomer misschien weer mensen buiten moeten gaan slapen. Willen we dit als Nederland?

Dit is beleid vanuit Den Haag.

We moeten echter benadrukken dat het gewoon een keer te veel wordt.

Leefbaar kan zich vinden wat er nu in het raadsvoorstel staat. De spreiding van asielzoekers over de 342 gemeenten, dit in percentage van het aantal inwoners. Maar dit kan niet eindeloos zo doorgaan.

Als we kijken naar de huidige situatie in onze gemeente en regio.

Woningnood voor jongeren en starters, iedereen kent wel iemand uit zijn omgeving die al jaren op een wachtlijst staat. Ziekenhuizen die verdwijnen, huisartsposten die sluiten, ambulance-posten worden verschraald, tekort aan mensen in de zorg, onderwijs, politie en bij bedrijven. Kernen die in leefbaarheid achteruit gaan. We kunnen niet op deze voet verder.

Voor leefbaar is het een hamerstuk,

Echter Voorzitter, Zal ik gelijk van mijn eerste termijn gebruik maken voor de motie die Leefbaar heeft Ingediend: Motie M23-024 en deze wil ik ook even volledig voorlezen

Van mening dat wanneer een situatie ontstaat waarin meer dan 2200 plekken nodig blijken te zijn het uitgangspunt opnieuw door de raad beoordeeld dient te worden met de intentie te voorkomen dat e nog meer plekken opgelegd krijgen door Den Haag,

Roept het college op, zodra deze situatie zich voordoet het uitgangspunt opnieuw ter bespreking voor te leggen aan de raad en gaat over tot de orde van de dag.

Dank Voorzitter,