1. Unaniem aanvaard betekent: De motie is in stemming gebracht en een meerderheid van de aanwezige leden heeft vóór gestemd.
 2. Aangenomen betekent: De motie is in stemming gebracht en een meerderheid van de aanwezige leden heeft vóór gestemd.
 3. Overgenomen betekent: Het verantwoordelijke Collegelid of het College heeft tijdens de behandeling van de motie aangegeven zich in de strekking van de motie te kunnen vinden en heeft de motie overgenomen, waardoor deze niet meer in stemming komt. Een overgenomen motie kan in die zin worden geïnterpreteerd als ‘aangenomen zonder stemming’.
 4. Aangehouden betekent: De motie is ingediend, maar op initiatief van de indiener wordt deze vooralsnog niet in stemming gebracht. Dit kan allerlei redenen hebben, maar veelal gebeurt dit op aandringen van de voor uitvoering verantwoordelijk bewindspersoon, bijvoorbeeld wanneer deze ontwikkelingen wil afwachten die de motie wellicht alsnog overbodig maken.
 5. Verworpen betekent: De motie is in stemming gebracht en een meerderheid van de aanwezige leden heeft tegen gestemd
 6. Ingetrokken betekent: De motie is door de indiener(s) ingetrokken en zal niet in stemming worden gebracht
 1. Overnemen betekent: Het College heeft tijdens de behandeling van de motie aangegeven zich in de strekking van de motie te kunnen vinden en heeft de motie overgenomen, waardoor deze niet meer in stemming komt. Een overgenomen motie kan in die zin worden geïnterpreteerd als ‘aangenomen zonder stemming’. Wanneer het College voorstelt een motie over te nemen, kan een Raadslid daartegen bezwaar maken, opdat deze alsnog in stemming zal moeten worden gebracht.
 2. Oordeel aan de raad laten betekent: Het college kan het advies geven om het oordeel aan de Raad te laten. Het College neemt dan geen standpunt in en is het eens met de zodanige uitkomst.
 3. Ontraden betekent: Indien het College (ernstig) bezwaar heeft tegen de inhoud van een motie of deze geen meerwaarde vindt hebben, dan ontraadt hij/zij de Raad deze aan te nemen.
 4. Onaanvaardbaar noemen betekent: Wanneer het College fundamentele bezwaren heeft tegen de inhoud van een motie, kan hij/zij deze als onaanvaardbaar uitspreken. Dit wordt alleen gedaan wanneer de aanvaarding gevolgen zou kunnen hebben voor zijn of haar positie of die van het College.
 5. Verzoek om de motie aan te houden betekent: Als het College het advies geeft om een motie aan te houden, dan betekent dit vaak dat er nog meer informatie over dit onderwerp naar de Raad komt. Wanneer de indiener van de motie deze niet wil aanhouden, dient het College de motie alsnog van een oordeel te voorzien.
 1. Een Motie is: Een idee of discussiepunt in een vergadering dat is ingediend door een lid van de Raad. De motie wordt in de raadsvergadering in stemming gebracht. Alle leden van een de Raad kunnen een motie indienen.
 2. Een amendement is: Een voorstel van één of meer raadsleden tot wijziging van een voorstel. Alleen de Gemeenteraadsleden hebben het recht om amendementen voor te stellen en aan te nemen (het recht van amendement)
 3. Een motie van treurnis is:  een motie waarin wordt uitgesproken dat het orgaan dat de motie aanneemt een bepaalde gang van zaken of een bepaalde opstelling door degene, tegen wie de motie is gericht, betreurt. Een reden om een motie van treurnis te willen aannemen in plaats van een motie van afkeuring is het feit dat bij een motie van afkeuring vaak de vertrouwenskwestie in beeld komt. Wil de indiener niet een blijk van gebrek aan vertrouwen in een bewindspersoon of diens bekwaamheid om te besturen tot uitdrukking brengen maar wel zijn of haar teleurstelling over iets uitspreken, dan kan een motie van treurnis worden gebruikt.
 4. Een motie van afkeuring is een motie die de Gemeenteraad kan aannemen tegen het gevoerde beleid van een Collegelid of het gehele College. De aangenomen motie van afkeuring heeft meestal geen directe politieke gevolgen, maar is wel een teken dat het beleid op weinig steun in de Gemeenteraad kan rekenen.
 5. Een motie van wantrouwen is:  jegens een of meer Collegeleden of het gehele College is een motie die dient om het vertrouwen in de betreffende collegeleden op te zeggen. Een aangenomen motie van wantrouwen zal ertoe leiden dat de bewindspersoon of het het gehele College zal aftreden indien ze wordt aangenomen. Soms wordt een motie van afkeuring echter opgevat als motie van wantrouwen, en treedt de bewindspersoon af.
Motie (M23-022) Sepot aangifte gemeente Vlist & Waarheidsvinding voor de inwoners
Verworpen

Motie (M23-022) Sepot aangifte gemeente Vlist & Waarheidsvinding voor de inwoners

 • Peter Ouwendijk, Leefbaar Krimpenerwaard (Mede-indieners: x )
 • 18 april 2023, Krimpenerwaard
Motie (M23-020) PMD-afval in Kliko's
Unaniem Aanvaard

Motie (M23-020) PMD-afval in Kliko's

 • Jeffrey Groen, Leefbaar Krimpenerwaard (Mede-indieners: PVDA-GroenLinks
 • 14 maart 2023, Krimpenerwaard
Motie (M23-018) Meer bewoners in gemeentehuis
Unaniem aanvaard

Motie (M23-018) Meer bewoners in gemeentehuis

 • Tjeerd de Wijs, Leefbaar Krimpenerwaard (Mede-indieners: SGO, CU, D66)
 • 14 maart 2023, Krimpenerwaard
Motie (M23-017) HartslagNu
Unaniem aanvaard

Motie (M23-017) HartslagNu

 • Jeffrey Groen, Leefbaar Krimpenerwaard (Mede-indieners: VVD, D66)
 • 14 maart 2023, Krimpenerwaard
Motie (M23-016) Bouwproject Haastrecht Galgoord - Kleine betuwe
Verworpen

Motie (M23-016) Bouwproject Haastrecht Galgoord - Kleine betuwe

 • Jeffrey Groen, Leefbaar Krimpenerwaard (Mede-indieners: Pro Krimpenerwaard)
 • 14 maart 2023, Krimpenerwaard
Motie (M23-017) Continueren Klankbordgroep Gemeentehuis
Unaniem aanvaard

Motie (M23-017) Continueren Klankbordgroep Gemeentehuis

 • Tjeerd de Wijs, Leefbaar Krimpenerwaard (Mede-indieners: CU, CDA, D66, VDD, VGBK, SGP)
 • 14 maart 2023, Krimpenerwaard
Motie (M23-004) Sepot aangifte gemeente Vlist & Waarheidsvinding voor de inwoners
Aangehouden

Motie (M23-004) Sepot aangifte gemeente Vlist & Waarheidsvinding voor de inwoners

 • Peter Ouwendijk, Leefbaar Krimpenerwaard (Mede-indieners: x )
 • 14 maart 2023, Krimpenerwaard
Motie (M23-002) Onderzoek naar Gemeentelijke Duurzaam Energiebedrijf
Unaniem aanvaard

Motie (M23-002) Onderzoek naar Gemeentelijke Duurzaam Energiebedrijf

 • Jeffrey Groen, Leefbaar Krimpenerwaard (Mede-indieners: SGP, D66, VGBK, CDA, VVD, PRO, LOK1, PVDA-GL,)
 • 31 Januari 2023, Krimpenerwaard